Ošetřování stromů, Rizikové kácení, Ostrava

Ošetřování stromů

Ošetření stromů se provádí arboristickou – lanovou technikou, která umožňuje bezpečný a pro strom šetrný přístup ke všem partiím jeho koruny. Pro práce je využíváno profesionálních ručních i motorových pil značek jako je Stihl, Husquarna, Silky apod.

Typ řezu se po konzultaci se zákazníkem volí individuálně vzhledem ke stavu stromu.

Bezpečnostní řez

Jedná se o základní typ řezu, který je zaměřen pouze na odstranění suchých, nalomených, ulomených či jinak poškozených větví, které svou přítomností mohou ohrožovat provozní bezpečnost v okolí stromu. Tento řez není limitován ročním obdobím.

Zdravotní řez

Cílem řezu je zajištění dlouhodobé perspektivy a vitality stromu. Odstraňovány, případně redukovány jsou větve a výhony:

 • strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.)
 • s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením
 • nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se větve apod.)
 • mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou
 • napadené chorobami či škůdci
 • usychající a suché

Řez je prováděn převážně v období vegetace. Nedodržení tohoto termínu však není technologickou chybou.


Redukční řezy

Redukční řez zahrnuje více druhů řezů, jejichž důvodem je opodstatněné omezení velikosti koruny například vzhledem k překážce (el vedení, dům, apod.) či její symetrizace za účelem stabilizace koruny a stromu.


Výchovný řez

Cílem řezu je vytvoření charakteristického tvaru koruny pro daný druh dřeviny a dává předpoklad vytvoření zdravé a stabilní koruny v dospělosti stromu. Odstraňovány jsou větve strukturně nevhodné, mechanicky poškozené nebo rostoucí směrem k překážce.

Rizikové kácení

Jedná se o postupné kácení stromů a následné spuštění jeho jednotlivých částí pomocí speciální lanové techniky. Provádí se v různě omezených prostorech, jako například nad komunikací, zástavbou, hřbitovem apod. Výhodou je minimální náročnost na prostor a snížení rizika poškození okolního majetku.

Poradenská činnost

Rád vám na základě vašeho dotazu s péčí o stromy poradím a budu se snažit pro vás najít to nejlepší řešení.

Instalace bezpečnostních vazeb

Vazby slouží jako prevence proti poškození dřeviny v případě maximálního namáhání koruny při povětrnostních vlivech.


Vazby se rozdělují do dvou typů:

 1. Dynamické - K vázání se užívá dynamických lan, která jsou umisťována do horní poloviny stromů. Jejich nosnost je přibližně 2 a 4 tuny, a životnost přibližně 12 let. Soustava dynamických vazeb řeší mírnější defekty, jako jsou přetížené větve a mírné defekty v úžlabí kmenů. Pro instalaci dynamických vazeb se užívá převážně certifikovaného systému Gleinstein.

 2. Statické - Význam statických vazeb je opodstatněný v případě silných defektů v úžlabí kmenů a jejich zeslabení. Při instalaci se kmeny předepnou systémem kladek a následně se upevní ocelovým lanem s dubovými podkladnicemi, které zabraňují zařezávání lana a poškozování kůry stromů. Poté se kladky povolí a tím se strom usadí do nově vytvořené vazby. Statické vazby se instalují blíže defektu a pro dobrý výsledek je vhodné je kombinovat s vazbami dynamickými.

Frézování pařezů

Provádíme frézou VERMEER SC 130. Předností této frézy na pařezy je její možné nasazení i v lokalitách, kde jiné stroje jsou z hlediska dostupnosti nepoužitelné.

Fréza je poměrně lehká (120 kg), takže nedochází při práci k poškozování terénu. Standardně frézujeme pařezy všech průměrů do hloubky 20 cm pod úroveň terénu (je možné frézovat až do hloubky cca 40 cm).

Kontakt

 • Telefon: 601 34 59 44
 • Email: info@stromyproradost.cz
 • Jsem pojištěn proti odpovědnosti za škodu do výše 2 000 000 korun.